Sàn giao dịch bất động sản
icoTìm kiếm bất động sản
 Hot line
Hỗ trợ trực tuyến

tanireal truong_nguyen0904

My status
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ
(066) 3.887887
Hoặc gởi email đến
tanideco@tanideco.com
TỶ GIÁ
Tỉ giá ngoại tệ
Loại Tỷ giá
USD
EUR
Giá vàng SJC
( Nguồn : Cty SJC Hà Nội )
CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN
HOSTC HASTC
CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Tin tức red iconTin công ty
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ X NĂM 2017
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ X NĂM 2017
 
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ X NĂM 2017

Vào ngày 16.06.2017 Công ty CP Xây dựng & Phát triển đô thị Tây Ninh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ X năm 2017.


Tại Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký gồm:
Đoàn Chủ tịch:
          + Ông Trần Thái Sơn          CT.HĐQT _ Chủ tọa
          + Ông Nguyễn Văn Thái     Giám đốc _ Thành viên
          + Ông Nguyễn Thành Văn  Phó Giám đốc_Thành viên
          + Ông Lê Trung Dương      Trưởng Ban kiểm soát _ Thành viên
          + Bà Nguyễn Thị Mến          Phó phòng Kế toán
Đoàn Thư ký:
          + Bà Đỗ Kim Thi
          + Bà Đặng Thụy Yến Thảo
Đại hội đã thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản sau:
- Tổng sản lượng SXKD:                         500.000.000.000 đồng
- Tổng doanh thu:                                    400.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:                            40.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:                               30.000.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân người LĐ/tháng:  12.000.000 đồng.
- Cổ tức:                                                   15% vốn điều lệ.

Một số hình ảnh tại Đại hội:  Bà Đặng Thụy Yến Thảo báo cáo tham gia tư cách ĐHCĐ


       Đoàn Chủ tịch


         Đoàn Thư ký


CT.HĐQT Trần Thái Sơn phát biểu khai mạc Đại hội


Tiến sĩ Trương Anh Tuấn đại diện khách mời phát biểu tại Đại hội


Giám đốc Nguyễn Văn Thái báo cáo tại Đại hội


Phó Giám đốc Nguyễn Thành Văn báo cáo tại Đại hội
news Tin tức & sự kiện
Hình ảnh dự án
times city park hilll
tai zalo