Sàn giao dịch bất động sản
icoTìm kiếm bất động sản
 Hot line
Hỗ trợ trực tuyến

tanireal truong_nguyen0904

My status
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ
(066) 3.887887
Hoặc gởi email đến
tanideco@tanideco.com
TỶ GIÁ
Tỉ giá ngoại tệ
Loại Tỷ giá
USD
EUR
Giá vàng SJC
( Nguồn : Cty SJC Hà Nội )
CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN
HOSTC HASTC
CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Tin tức red iconTin công ty
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ IX NĂM 2016
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ IX NĂM 2016
 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ IX NĂM 2016

Vào ngày 20.05.2016 Công ty CP Xây dựng & Phát triển đô thị Tây Ninh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IX năm 2016.


Tại Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký gồm:
Đoàn Chủ tịch:
          + Ông Trần Thái Sơn          CT.HĐQT _ Chủ tọa
          + Ông Nguyễn Tấn Thông Giám đốc _ Thành viên
          + Ông Lê Trung Dương      Trưởng Ban kiểm soát _ Thành viên
Đoàn Thư ký:
          + Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan
          + Bà Phùng Thị Mỹ Linh

Đại hội đã thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản sau:
- Tổng sản lượng SXKD:                         500.000.000.000 đồng
- Tổng doanh thu:                                    400.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:                            40.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:                               30.000.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân người LĐ/tháng:  12.000.000 đồng.
- Cổ tức:                                                   15% vốn điều lệ.
Một số hình ảnh tại Đại hội:

                                                    Đoàn Chủ tịch


                                              Đại hội biểu quyết


                                                    Đại hội thảo luận


                                   Ý kiến cổ đông ông Phạm Văn Yên


                              Ý kiến cổ đông ông Nguyễn Minh Tuấn


                                   Ý kiến cổ đông ông Trương Anh Tuấn


                                 Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến tại Đại hội

      Ông Nguyễn Tấn Thông _ Giám đốc công ty Báo cáo kết quả hoạt động
                                      kinh doanh sản xuất năm 2015
                                                    Đại hội bỏ phiếu bầu


                        Hội đồng quản trị năm 2016 ra mắt tại Đại hội

news Tin tức & sự kiện
Hình ảnh dự án
times city park hilll
tai zalo