Sàn giao dịch bất động sản
icoTìm kiếm bất động sản
 Hot line
Hỗ trợ trực tuyến

tanireal truong_nguyen0904

My status
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ
(066) 3.887887
Hoặc gởi email đến
tanideco@tanideco.com
TỶ GIÁ
Tỉ giá ngoại tệ
Loại Tỷ giá
USD
EUR
Giá vàng SJC
( Nguồn : Cty SJC Hà Nội )
CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN
HOSTC HASTC
CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Ban giám đốc
 


I/. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Ông TRẦN THÁI SƠN
Nghề nghiệp/chuyên môn: Kiến trúc sư
Kinh nghiệm: 14 năm trong lĩnh vực xây dựng.
Số điện thoại: 066-3887887
 
II/. GIÁM ĐỐC 
Ông NGUYỄN TẤN THÔNG
Nghề nghiệp/chuyên môn:
 Kỹ sư xây dựng.
Số điện thoại: 066-3887887

III/. PHÓ GIÁM ĐỐC
1/. Ông TRẦN TRÍ HUỲNH
Nghề nghiệp/chuyên môn:
Kiến trúc sư
Số điện thoại: 066-3887887

2/. Ông ĐẶNG TUẤN ANH
Nghề nghiệp/chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.
Số điện thoại: 066-3887887
 

news Tin tức & sự kiện
Hình ảnh dự án
times city park hilll
tai zalo